Helpende hackers – corrector

Written by Anna Teresa

Corrigeren van het boek van Chris van ’t Hof, verschijning maart 2015. Stijl, grammatica, spelfouten,  inconsistenties.

Onderzoek, column en boek over de praktijk van ethisch hacken – ook wel ‘responsible disclosure’. Doel is betrokken partijen – hackers, systeembeheerders, IT managers, journalisten en beleidsmakers – inzicht te geven in elkaars belevingswereld. Ethisch, technisch en sociologisch.

About the author

Anna Teresa

Ervaren en gedreven journalist/tekstschrijver.
Creatief, proactief en persoonlijk.
Schrijven, communiceren, informeren.
Klein en integer of groots en meeslepend.

Leave a Comment